Hållbarhet och miljö

Här på sidan kan du läsa om hållbarhet, naturhänsyn, allemansrätt och markägarfrågor.

För oss är det viktigt att loppet utvecklas på ett hållbart sätt. Vi vill ha en öppen dialog med markägare och andra intressenter längs sträckan och är glada för den positiva respons vi fått hittills. Det är av största vikt att alla deltagare känner till vad som gäller kring allemansrätt och vad som är tillåtet och inte.

Har du frågor eller idéer tveka inte att kontakta oss på enjoy@coasttocoastscandinavia.com

Aktivut Ab som är företaget bakom idén till Coast to Coast har lång erfarenhet av att ordna friluftsevenemang av olika slag runt om i Norden. Vi är certifierade enligt Ekoturismföreningens hållbarhetsmärkning ”Natures best”. Alla svenska markägare som är berörda har blivit kontaktade och har möjlighet att påverka placeringen av kontroller och växlingszoner för att vi ska undvika känslig natur. Samråd/tillstånd söks via Länsstyrelsen i Västernorrland och Jämtland för de platser där det krävs. På de ställen där markägare och Länsstyrelser anser att naturen är extra känslig och inte bör nyttjas under Coast to Coast så ritar vi in en röd streckad yta på deltagarnas kartor för att visa att det är mark som de inte får beträda.

I fjällområdet Skäckerfjällen kommer de tävlande att röra sig i renbetesland, där är det extra viktigt att visa hänsyn till rennäringen. I maj och juni är renarna extra känsliga eftersom det är kalvningssäsong och de får absolut inte bli störda. Om ni som tävlande ser ren så ta en rejäl omväg, de ska inte märka att ni är där.

I Norge ser det lite annorlunda ut, Statens Naturoppsyn, hänvisar till §10 friluftloven: Där Coast to Coast närmast kan liknas vid ett friluftsmöte. Avtal och tillåtelse krävs av markägare för samling/parkering (ex. start/mål, växlingsplats där fler än ca 50 samlas på samma gång). Utöver det så får vem som helst får passera utmarka.

Allemansrätten gäller för oss alla som vistas i naturen, men som företag har vi ett extra stort ansvar att se till att alla som deltar i våra evenemang känner till vad som gäller.

Här är det som gäller: Naturvårdsverket allemansrätten film

Även i Norge gäller allemansrätten, men den är lite annorlunda, så här är det:
I korthet innebär allemansrätten att du ska vara hänsynsfull mot naturen. Skräpa inte ner eller gör någon skada. I Norge gäller allemansrätten alltid i utmark, vilket betyder allt som inte är tomtmark, odlad mark eller dylikt. Allemansrätten gäller bara delvis i innmark, de vill säga på tomter med bostadshus. Tack vare allemansrätten kan vi vandra, cykla och rida fritt ute i naturen.

När vi gör detta är det dock några saker vi bör tänka på:

– Det är viktigt att inte skada skogsplanteringar eller annan känslig mark.
– Var noga med att inte röra dig på andras tomter, för att undvika att störa de som bor i området.
– Förhindra inte markägare i deras verksamhet.
– När du vandrar, cyklar eller rider ute i naturen finns det risk för markskador. Tänk på att inte röra dig över mjuka ömtåliga marker.